"Юнак си била дощерко,

че си верата не даде

и мило име, болгарско"

 

Из песента за Злата Зенгин 

от с. Петково

 

 

Черквата, построена 1836 г.

Параклис "Св.Св. Кирил и Методий" 

Новопостроеният параклис "Св. Георги и Св.Димитър" от западната страна над селото

Параклис "Св. Атанас" в източния край на селото